Discussion:
toplinska crpka - samoizrada
(prestaro za odgovor)
.:KIZO:.
2008-04-07 05:31:57 UTC
Permalink
Raw Message
poz...

Postavio sam pitanje na samogradnji pa nema odgovora, a ove grupe se nisam
sjetio, sorry :-)
Evo C/P:
Razmi¹ljam o samoizradi centralnog grijanja na principu toplinske crpke.
Dakle klasièno postavljeno centralno grijanje, kombinirano radijatori/podno,
no mjesto kotla na klasiène energente stavio bih toplinsku crpku.
U principu napravio bih protoèni bojler od li-la 100l u koji bih ubacio
prepravljeni klasièni jaèi klima ureðaj kao jeftinu toplinsku crpku.
Sama izvedba mi se ne èini kompliciranom i u biti je ostvariva, no zanima me
jel ima tko kakve spoznaje o sliènim sistemima ?
Da naglasim, za sada se grijem sa jednim inventerom od 6kw i zadovoljava
potrebe uz povremeno dogrijavanje klasiènim uljnim radijatorom kod niŸih
temperatura. Kuæa je u Dalmaciji gdje su temperature rijetko ispod 0,
izolacija i stolarija je oèajna no u planu je adaptacija (stiropor fasada +
plastièna stolarija).
Za sada me grijanje iznosi (sveukupno struja) u
zimskom periodu oko 4500kn (756kn/m) za oko 120m2 (2 etaŸe)
Brijem da bih po zavr¹etku adaptacije dobio oko 30% manju potro¹nju ¹to mi
je prihvatljivo.
Kuæa æe imati 3 male etaŸe po 60m2.

Radijatore bih malo predimenzirao s obzirom da bi max temperatura koju mogu
dosegnuti bila oko 30°C.


Svaki savjet/kritika dobrodo¹ao....
--
Gramatiku sam davno uèijo...
Comet
2008-04-07 12:42:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
poz...
Razmi¹ljam o samoizradi centralnog grijanja na principu toplinske crpke.
Da naglasim, za sada se grijem sa jednim inventerom od 6kw i zadovoljava
potrebe uz povremeno dogrijavanje klasiènim uljnim radijatorom kod niŸih
temperatura. Kuæa je u Dalmaciji gdje su temperature rijetko ispod 0,
izolacija i stolarija je oèajna no u planu je adaptacija (stiropor fasada +
plastièna stolarija).
Sorry, ne kuzim ¹to planira¹ dobiti time da zrak ne zagrijava¹ direktno
klimom nego preko vode - da li radi "razvoda" topline po sobama ili?
Duima
2008-04-07 14:28:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
poz...
Postavio sam pitanje na samogradnji pa nema odgovora, a ove grupe se nisam
sjetio, sorry :-)
Razmiąljam o samoizradi centralnog grijanja na principu toplinske crpke.
Dakle klasično postavljeno centralno grijanje, kombinirano radijatori/podno,
no mjesto kotla na klasične energente stavio bih toplinsku crpku.
U principu napravio bih protočni bojler od li-la 100l u koji bih ubacio
prepravljeni klasični jači klima uređaj kao jeftinu toplinsku crpku.
Sama izvedba mi se ne čini kompliciranom i u biti je ostvariva, no zanima me
jel ima tko kakve spoznaje o sličnim sistemima ?
Da naglasim, za sada se grijem sa jednim inventerom od 6kw i zadovoljava
potrebe uz povremeno dogrijavanje klasičnim uljnim radijatorom kod niľih
temperatura. Kuća je u Dalmaciji gdje su temperature rijetko ispod 0,
izolacija i stolarija je očajna no u planu je adaptacija (stiropor fasada +
plastična stolarija).
Za sada me grijanje iznosi (sveukupno struja) u
zimskom periodu oko 4500kn (756kn/m) za oko 120m2 (2 etaľe)
Brijem da bih po zavrąetku adaptacije dobio oko 30% manju potroąnju ąto mi
je prihvatljivo.
Kuća će imati 3 male etaľe po 60m2.
Radijatore bih malo predimenzirao s obzirom da bi max temperatura koju mogu
dosegnuti bila oko 30°C.
Svaki savjet/kritika dobrodoąao....
--
Gramatiku sam davno učijo...
Postojeće podno grijanje će biti iskoristivo, ali upitno je za razvod
od radijatora...
Radijatori(a i cijevn i razvod) su uglavnom dimenzinirani na
temperaturnu razliku 20°C. S dizalicom topline (R410A) možeš
maksimalno dobiti (uvjetovano vanjskom temp.) 55°C, ali računaj na 45
°C. Dakle, trebat će dupla površina radijatora, ako su sada po mjeri
dimenzinirani. To je jako slaga izmjena topline: temp razlika zrak
radijator samo 10ak °C. Svakako preporucujem ventilokonvektore. A
pitanje je i cijevnog razvoda, ako je povrat 35°C, znači da je
potreban duplo veći protok, šta znači duplo veću brzinu vode - postoji
opasnost od šuštanja u cijevima.
klasični klima uređaj će biti jako teško prepraviti, ali mogla bi se
koristiti mala dizalica topline (mali rashladnik vode)

evo jedno rješenje:
http://www.daikin.hr/products/altherma/system/default.jsp
Kjukar
2008-04-07 14:58:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
poz...
Postavio sam pitanje na samogradnji pa nema odgovora, a ove grupe se nisam
sjetio, sorry :-)
Nazvao sam èovjeka koji je to napravio i funkcionira mu super. Da podesi
settinge i evo ga na newsima.
Duima
2008-04-08 08:56:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
poz...
Postavio sam pitanje na samogradnji pa nema odgovora, a ove grupe se nisam
sjetio, sorry :-)
Nazvao sam čovjeka koji je to napravio i funkcionira mu super. Da podesi
settinge i evo ga na newsima.
S običnim monosplitom grije vodu i dobro radi?
Neven °I°
2008-04-09 08:49:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
poz...
...
Post by .:KIZO:.
Radijatore bih malo predimenzirao s obzirom da bi max temperatura koju
mogu dosegnuti bila oko 30°C.
Svaki savjet/kritika dobrodo¹ao....
Nema¹ ¹to radijatore "predimenzionirati". U tablicama proizvoðaèa ima¹ snagu
radijatora iskazanu obièno za:
tu_s=90°C - ulazna temp. vode u radijator
ti_s=70°C - izlazna temp. vode iz radijatora
t_s=20°C - temp. prostorije
Q_s = neki broj npr. 131W - toplinska snaga
a obièno je i definiran eksponent n, ali ako nije uzmi otprilike za
radijator:
n=1,3

Za neki drugi reŸim rada tu, ti, t dobije¹ Q po formuli:

Q = Q_s * ({[(tu + ti)/2] - t} / {[(tu_s + ti_s)/2] - t_s}) ^ n
Post by .:KIZO:.
--
Gramatiku sam davno uèijo...
E dijeèko moj, i ja sam davno :-)
leptir
2008-04-09 13:03:30 UTC
Permalink
Raw Message
Ja sam prije dvije godine ucestvovao u raspravi na ovu temu, i naravno
uz mnogo truda i pomoci ljudi ovdje ja sam jedan takav sistem napravo
kod kuce,

- kompresor ZRK24-TFD Copeland, trofazni scrol kompresor, nalazi se
izvan vanjske jedinice, u kotlovnici
- vanjska jedinica, malo veca od neke klime 24-ke, u kojoj je
termoexpanzioni ventil, filter i freonsko oko
- kondenzator je napravljen od 12m bakarne cijevi fi 16 kroz koju je
provučena cijev u cijev fi 10mm i sve skupa savijeno u spiralu
- sakupljac tekucine prije expanzionog ventila
- prigusni ventil za vodu koji djeluje freonski, kako raste pritisak
membrana djeluje i protok je veci


izmjenjivac voda freon je spojen na kombinovani bojler sa bakarnom
spiralom od 300l i voda se u njemu zagrijava do 52 stepena,

kada sobni termostat da nalog, troputi ventil-mis ventil je otvara ,
voda iz bojlera krene u sistem i zagrijava kucu, kada sobni termostat
postigne zeljenu temperaturu mis ventil se zatvara a ohladjena voda u
bojleru se zagrijava na podesenih 52

imam i nekih slika pa ako ima zainteresovanih mozemo popricati,
naravno i dva strujna ormara sa malo releja i automatike koja se to
vodi- ne bas jednostano ali moze se napraviti treba malo vremena i
dijelova
i***@tel.net.ba
2008-04-09 22:13:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by leptir
Ja sam prije dvije godine ucestvovao u raspravi na ovu temu, i naravno
uz mnogo truda i pomoci ljudi ovdje ja sam jedan takav sistem napravo
kod kuce,
- kompresor ZRK24-TFD Copeland, trofazni scrol kompresor, nalazi se
izvan vanjske jedinice, u kotlovnici
- vanjska jedinica, malo veca od neke klime 24-ke, u kojoj je
termoexpanzioni ventil, filter i freonsko oko
- kondenzator je napravljen od 12m bakarne cijevi fi 16 kroz koju je
provučena cijev u cijev fi 10mm i sve skupa savijeno u spiralu
- sakupljac tekucine prije expanzionog ventila
- prigusni ventil za vodu koji djeluje freonski, kako raste pritisak
membrana djeluje i protok je veci
izmjenjivac voda freon je spojen na kombinovani bojler sa bakarnom
spiralom od 300l i voda se u njemu zagrijava do 52 stepena,
kada sobni termostat da nalog, troputi ventil-mis ventil je otvara ,
voda iz bojlera krene u sistem i zagrijava kucu, kada sobni termostat
postigne zeljenu temperaturu mis ventil se zatvara a ohladjena voda u
bojleru se zagrijava na podesenih 52
imam i nekih slika pa ako ima zainteresovanih mozemo popricati,
naravno i dva strujna ormara sa malo releja i automatike koja se to
vodi- ne bas jednostano ali moze se napraviti treba malo vremena i
dijelova
Znači to je sistem zrak-voda. Znači bacio si unutarnju jedinicu i
umjesto nje stavio spiralni izmjenjivač.
Vidim da si iz Živinica a tamo su klimatski uvjeti slčni kao i kod
mene u Posavini. Sistem nema mogućnost defrosta, jel?
Kako sistem radi kada je potreban defrost, dali se klima gasi
automatski na niskim temperaturama ili i dalje radi uz električni
grijač?
Ova spirala od 12metara, kako se pokazala u praksi, jel dovoljna ta
dužina za 24btu?

Stavi slike, samo nemoj na binse jer ja to neznam vidjet.

Pozdrav
i***@tel.net.ba
2008-04-09 22:22:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by i***@tel.net.ba
Post by leptir
Ja sam prije dvije godine ucestvovao u raspravi na ovu temu, i naravno
uz mnogo truda i pomoci ljudi ovdje ja sam jedan takav sistem napravo
kod kuce,
- kompresor ZRK24-TFD Copeland, trofazni scrol kompresor, nalazi se
izvan vanjske jedinice, u kotlovnici
- vanjska jedinica, malo veca od neke klime 24-ke, u kojoj je
termoexpanzioni ventil, filter i freonsko oko
- kondenzator je napravljen od 12m bakarne cijevi fi 16 kroz koju je
provučena cijev u cijev fi 10mm i sve skupa savijeno u spiralu
- sakupljac tekucine prije expanzionog ventila
- prigusni ventil za vodu koji djeluje freonski, kako raste pritisak
membrana djeluje i protok je veci
izmjenjivac voda freon je spojen na kombinovani bojler sa bakarnom
spiralom od 300l i voda se u njemu zagrijava do 52 stepena,
kada sobni termostat da nalog, troputi ventil-mis ventil je otvara ,
voda iz bojlera krene u sistem i zagrijava kucu, kada sobni termostat
postigne zeljenu temperaturu mis ventil se zatvara a ohladjena voda u
bojleru se zagrijava na podesenih 52
imam i nekih slika pa ako ima zainteresovanih mozemo popricati,
naravno i dva strujna ormara sa malo releja i automatike koja se to
vodi- ne bas jednostano ali moze se napraviti treba malo vremena i
dijelova
Znači to je sistem zrak-voda. Znači bacio si unutarnju jedinicu i
umjesto nje stavio spiralni izmjenjivač.
Vidim da si iz Živinica a tamo su klimatski uvjeti slčni kao i kod
mene u Posavini. Sistem nema mogućnost defrosta, jel?
Kako sistem radi kada je potreban defrost, dali se klima gasi
automatski na niskim temperaturama ili i dalje radi uz električni
grijač?
Ova spirala od 12metara, kako se pokazala u praksi, jel dovoljna ta
dužina za 24btu?
Stavi slike, samo nemoj na binse jer ja to neznam vidjet.
Pozdrav
Sto vise slika, kablove, cijevi, sve sve sve :)
leptir
2008-04-10 05:56:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by i***@tel.net.ba
Znači to je sistem zrak-voda. Znači bacio si unutarnju jedinicu i
umjesto nje stavio spiralni izmjenjivač.
Nije :-) odnosno kako se uzme Jeste, zrakom je zagrijavan freon na
isparivacu a vodom oduzimana latentna toplota freonu u spiralnom
kondenzatoru, 12 m je i vise nego dovoljno po uslovom da imas
zadovoljavajuci protok vode kroz kondenzator, a postavljanjem
prigusnog ventila koji reaguje na pritisak pokazalo se na nizim
temperaturama ucinkovitko jer je moguce postici temperaturu
kondeznacije pri vanjskoj temperaturi od 0 stepeni 50 stepeni.
Post by i***@tel.net.ba
Vidim da si iz Živinica a tamo su klimatski uvjeti slčni kao i kod
mene u Posavini.
Da slicni su stim da Posavina ima vise magle pa je zaista potreban
defrost ako pumpa radi na nizim temperaturama od 3-4 stepenaSistem nema mogućnost defrosta, jel?

Ima , defrost je uradjen sa elektroventilom (princip defrosta
hladnjaca) gdje se mjesaju dvije faze u isparivacu i tako se odledi,
jer klima kad radi na temperaturi nizoj od 0 stepeni zaledi, a nakon
sljedeceg pokretanja otvara se elektroventil i otvoren je 3-5 min
ventilator ne radi i odledi se,
Nakon jedne sezone ova funkcija ne radi jer sam sa vanjskim
termostatom ogranicio rad sistema , tako da kada temperatura padne
ispod 3 stepena sistem stoji.
Post by i***@tel.net.ba
Kako sistem radi kada je potreban defrost, dali se klima gasi
automatski na niskim temperaturama ili i dalje radi uz  električni
grijač?
Da gasi se kao sto sam objasnio, el. grijac ne bi preporucio, bilo bi
bolje cetveroputnim ventilo obrnuti sistem
Post by i***@tel.net.ba
Ova spirala od 12metara, kako se pokazala u praksi, jel dovoljna ta
dužina za 24btu?
Da

Slike cu staviti cim prije obecajem
leptir
2008-04-10 08:37:50 UTC
Permalink
Raw Message
Sline su na
http://www.zivinice.net/tp/

imam jos slika koje cu naknadno ubaciti a slikane su u fazama izrade
jer je bilo ispravki i prepravki


o ovome se da pisati opsirnije naravno jer je ovaj sistem kod mene u
funkciji evo vec dvije zime, ali bilo bi pozeljno odgovarati na
konkretna pitanja

sto se tice el shema njih nemam ali mogu opisati logiku

- znaci sobni termostat da nalog za grijanjem,
- nalog se prosljedjuje na na sklopku 6A koja salje nalog na motor
koji otvara troputi-mis ventil i voda iz kombi bojlera 300l potece u
sistem (52C), vremenski reley mjeri 20 min (moze i nanje ili vise) i
ako u zadanom vremenu sobni termostat ne iskljuci odnosno ako sobna
temperatura ne zadovoljava pale se el grijaci od protocnog bojlera i
zagrijavaju vodu na podesenu temp protocnog bojlera, (zadnja dva
mjeseca nije bilo potrebe za paljenjem el grijaca protocnog bojlera
zbog visokih vanjskih temp

ovo je opis rada sistema kada imamo zagrijanu vodu u bojleru 300l

opis kako se grije voda u bojleru od 300l

- vanjski termostat mjeri vanjsku temp ako je veca od 3 stepena salje
nalog na bojlerski termostat koji prosljedjuje nalog na cijevni
termostat (narandzaste boje na slikama koji je zastita od visoke
temperature povrata manje od 40 radi, jer voda koja kruzi kroz
koaksijalni kondezantor je voda iz povrata-riklauf) onda nalog ide na
vremenski reley koji nakon 5-30 sec salje nalog na tropolnu sklopku
16A sa bimetalnom zaštitom koja pali kompresor i ventilator na
isparivacu,
- kompresor radi dok se ne postigne temperatura u bojleru 300l
- kada je temperatura manja od 3 C vanjski termostat salje nalog na
bolerski termostat (razgranicenje napravljeno preko releya kontakti
15-16-18 ) i pale se grijacu u kombi bojleru 7,5kW ali samo kad je
niza tarifa (vremenski reley) i griju vodu
- kada se visa tarifa skupa struja, a temp vani niza od 3 vec
zagrijana voda iz kombi bojlera tece a el grijaci u protocnom bojleru
dogrijavaju vodu

nadam se da sam barem malo objasnio princip el logike
i***@tel.net.ba
2008-04-12 01:44:58 UTC
Permalink
Raw Message
Sline su nahttp://www.zivinice.net/tp/
imam jos slika koje cu naknadno ubaciti a slikane su u fazama izrade
jer je bilo ispravki i prepravki
o ovome se da pisati opsirnije naravno jer je ovaj sistem kod mene u
funkciji evo vec dvije zime, ali bilo bi pozeljno odgovarati na
konkretna pitanja
sto se tice el shema njih nemam ali mogu opisati logiku
- znaci sobni termostat da nalog za grijanjem,
- nalog se prosljedjuje na na sklopku 6A koja salje nalog na motor
koji otvara troputi-mis ventil i voda iz kombi bojlera 300l potece u
sistem (52C), vremenski reley mjeri 20 min (moze i nanje ili vise) i
ako u zadanom vremenu sobni termostat ne iskljuci odnosno ako sobna
temperatura ne zadovoljava pale se el grijaci od protocnog bojlera i
zagrijavaju vodu na podesenu temp protocnog bojlera, (zadnja dva
mjeseca nije bilo potrebe za paljenjem el grijaca protocnog bojlera
zbog visokih vanjskih temp
ovo je opis rada sistema kada imamo zagrijanu vodu u bojleru 300l
opis kako se grije voda u bojleru od 300l
- vanjski termostat mjeri vanjsku temp ako je veca od 3 stepena salje
nalog na bojlerski termostat koji prosljedjuje nalog na cijevni
termostat (narandzaste boje na slikama koji je zastita od visoke
temperature povrata manje od 40 radi, jer voda koja kruzi kroz
koaksijalni kondezantor je voda iz povrata-riklauf) onda nalog ide na
vremenski reley koji nakon 5-30 sec salje nalog na tropolnu sklopku
16A sa bimetalnom zaštitom koja pali kompresor i ventilator na
isparivacu,
- kompresor radi dok se ne postigne temperatura u bojleru 300l
- kada je temperatura manja od 3 C vanjski termostat salje nalog na
bolerski termostat (razgranicenje napravljeno preko releya kontakti
15-16-18 ) i pale se grijacu u kombi bojleru 7,5kW ali samo kad je
niza tarifa (vremenski reley) i griju vodu
- kada se visa tarifa skupa struja, a temp vani niza od 3 vec
zagrijana voda iz kombi bojlera tece a el grijaci u protocnom bojleru
dogrijavaju vodu
nadam se da sam barem malo objasnio princip el logike
Nema šta svaka čast! Inače i ja već neko vrijeme razmišljam o nekakvom
sistemu grijanja koji bi
isto radio na toplinsku pumpu naravno u samogradnji pa je svaka
informacija zlata vrijedna. Hvala na slikama.

Ako sam dobro svatio sistem ima samo jednu cirkulacionu pumpu za
vodu? Vidim da imate termoizolaciju na fasadi pa ću predpostaviti da
je bio ovakav scenario: Prvo ste uveli centralno
u kuću koja tada nije imala izolaciju?, pa zatim ste stavili izolaciju
i poslije dodali ovaj sistem toplinske pumpe? Kolika je najviša
temperatura polaznog voda u vrijeme najveće zime?
Kolika je površina grijanog prostora? Kolika je ušteda u odnosu na
prijašnji sistem samo na električni grijač i u ovoj kombinaciji
tomplinska pumpa do 3°C i plus kombi bojler električni ispod 3°C.
Kažete da sistem
toplinke crpke stoji kad je ispod 3°C tj. tada samo radi kombi bojler
od 7,5Kw. Nije mi jasno kako je tada dovoljna snaga za grijanje koju
daje taj kombi bojler ili je možda jači od 7,5kw?
Kažete da je bilo ispravki i prepravki prilikom same izrade, koji su
uzroci?
Dali imate i podno grijanje ili su samo radijatori?

Koliko je koštao cjeli projekt preinake?

Hvala!
Nike
2008-04-12 08:52:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by i***@tel.net.ba
Nema šta svaka čast! Inače i ja već neko vrijeme razmišljam o nekakvom
sistemu grijanja koji bi
isto radio na toplinsku pumpu naravno u samogradnji pa je svaka
informacija zlata vrijedna. Hvala na slikama.
Jeli tebe zanima sa hlađenjem ili samo toplinska pumpa?

Koja snaga ti treba?

Toplinsku pumpu nije teško napraviti u samogradnji.

Možeš je kontrolirati Carel Microchiller kontrolereom ili Microtech Energy
200(imam desetak na lageru), jedan pločasti izmjenjivač (najbolje),
presostati,jedan pretvarač tlaka, regulator brzine ventilatora ( ulaz
0-10V), kondezator (vanjska jedinica, možda) od kakvog split sistema
odgovarajučeg kapaciteta ili, još bolje od kakve hladnjače, receiver
tekučine.
Preporučujem Copeland scroll kompresor jer drugi ne dožive ni upola
njegovog radnog vijeka, posebno ako češ ići na rad ispod 3°C (-5°C).
i***@tel.net.ba
2008-04-13 13:57:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Nike
Post by i***@tel.net.ba
Nema šta svaka čast! Inače i ja već neko vrijeme razmišljam o nekakvom
sistemu grijanja koji bi
isto radio na toplinsku pumpu naravno u samogradnji pa je svaka
informacija zlata vrijedna. Hvala na slikama.
Jeli tebe zanima sa hlađenjem ili samo toplinska pumpa?
Koja snaga ti treba?
Toplinsku pumpu nije teško napraviti u samogradnji.
Možeš je kontrolirati Carel Microchiller kontrolereom ili Microtech Energy
200(imam desetak na lageru), jedan pločasti izmjenjivač (najbolje),
presostati,jedan pretvarač tlaka, regulator brzine ventilatora ( ulaz
0-10V), kondezator (vanjska jedinica, možda) od kakvog split sistema
odgovarajučeg kapaciteta ili, još bolje od kakve hladnjače, receiver
tekučine.
Preporučujem Copeland scroll kompresor jer drugi ne dožive ni upola
njegovog radnog vijeka, posebno ako češ ići na rad ispod 3°C (-5°C).
Pozdrav Nike :)
Ma najbolje bi bilo i sa hlađenjem.
Snaga s toplom vodom oko 14kw.

Trenutačno nemamo centralno grijanje i na donjem katu se grije na drva
a gore imamo jednu klimu a u ostalim sobama električne grijalice i u
kupatilu termo peć 3kw. Topla voda - električni bojler za posuđe i
kupanje.

Kako ovdje kod mene u Posavini ima dosta magle i ovo riješenje kao kod
leptira bi se pokazalo u još gorem svjetlu.Razmišljam o geotermalnoj
opcijin (open loop-podzmena voda) za 11,12, 1i 2 mjesec u godini (kada
nam je inače zimska tarifa struje) a ostale mjesece zrak opcija (jer
su temp. iznad nule). Geotermalna opcija bi bila na podzemnu vodu iz
jedne bušotine u drugu (ovo već sada imam pa dodatni troškovi bušenja
nisu potrebni).
Znači jedina dobra solucija su ventilatorkonvertori umjesto radijatora
ili znaš što mi je palo na pamet kupiti kakvu multi split klimu i
razbacat unutarnje po kući a vansku stavit vani s tim da je kompresor
unutar "kotlovnice" (kao kod leptira) s dodatnim krugom podzemna voda-
freon. Ovaj zadnji model bi dao najveću iskoristivost.

Eto što misliš kakav bi najbolji sistem odgovarao a da uključi u igru
podzemnu vodu temp 12°C (inače ovdje vode imamo na bacanje :) , do
rijeke Save 500metara zračne linije).
Nike
2008-04-13 16:43:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by i***@tel.net.ba
Pozdrav Nike :)
Ma najbolje bi bilo i sa hlađenjem.
Snaga s toplom vodom oko 14kw.
Trenutačno nemamo centralno grijanje i na donjem katu se grije na drva
a gore imamo jednu klimu a u ostalim sobama električne grijalice i u
kupatilu termo peć 3kw. Topla voda - električni bojler za posuđe i
kupanje.
Kako ovdje kod mene u Posavini ima dosta magle i ovo riješenje kao kod
leptira bi se pokazalo u još gorem svjetlu.Razmišljam o geotermalnoj
opcijin (open loop-podzmena voda) za 11,12, 1i 2 mjesec u godini (kada
nam je inače zimska tarifa struje) a ostale mjesece zrak opcija (jer
su temp. iznad nule). Geotermalna opcija bi bila na podzemnu vodu iz
jedne bušotine u drugu (ovo već sada imam pa dodatni troškovi bušenja
nisu potrebni).
Znači jedina dobra solucija su ventilatorkonvertori umjesto radijatora
ili znaš što mi je palo na pamet kupiti kakvu multi split klimu i
razbacat unutarnje po kući a vansku stavit vani s tim da je kompresor
unutar "kotlovnice" (kao kod leptira) s dodatnim krugom podzemna voda-
freon. Ovaj zadnji model bi dao najveću iskoristivost.
Teško, posebno multi split, zbog problema s upravljanjem. Direktna
ekpanzija (split -sistemi) je zeznuta za upravljanje (traži puno
elektronike koja je prilagođena točno tom sistemu) dok chiller/toplinska
pumpa voda-voda ili zrak-voda puno lakše podnose promjene u potrebnom
kapacitetu i lakše su za izvođenje u samogradnji.
Post by i***@tel.net.ba
Eto što misliš kakav bi najbolji sistem odgovarao a da uključi u igru
podzemnu vodu temp 12°C (inače ovdje vode imamo na bacanje :) , do
rijeke Save 500metara zračne linije).
Fan coili i toplinska pumpa samo grijanje. Ako imaš vodu ljeti 12-14°C to
je dovoljno da ne trošiš uopće energiju na hlađenje, osim pumpe za vodu, a
za grijanje je idealno koristiti geotermalnu toplinsku pumpu.
leptir
2008-04-14 11:47:07 UTC
Permalink
Raw Message
Moze se napraviti u samogradnji ako se ima dijelova i ako se ne
plaćaju skupo, tj ako se do njih moze doci jeftinije, jer recimo
kompresor scroll je oko 500 eura a ovjde je neko spomenuo 15000 kuna
za chiller pa je uvijek gotovo rjesenje bolje nego korak po korak


da sistem ima jednu cirkulacionu pumpu koja samo radi kada je
kompresor upaljen odnosno kada za to da nalog sobni termostat, naravno
da bi bilo pozeljno dvije cirkulacione pumpe tj dva zasebna vodena
kruga ali onda to iziskuje dodatnu pumpu dodatnu expanzionu posudu ,
naravno da je bolje imati zasebno ali ja sam se odlucio za svoju
postojecu koju sam iskoristio za sve - to je iziskivalo malo preinake
na razvodu

sistem toplinske pumpe stoji kada je ispod 3 stepena , mada moze da
radi i do -5 jer je proslu zimu radio ali onda treba defrost i
stimanje pretvarača tlaka, to je proslu zimu radilo ali sam u kuci
zivio i svaki dan bio u kotlovnici ,a li ovu zimu sam preslio u stan
tako da nisam svaki dan tamo a roditelji koji nzive u kuci ne kuze se
bas u sve to :-))

kombi bojler od 300l ima i grijace od 7,5 koji kako rekoh rade samo
kad je jeftina tarifa ali kad sobni termostat da nalog voda bilo koje
temperature da je potece iz bojlera i vodeni krug ide preko protocnog
bojlera koji je 18 kW i ako je potrebno dogrijava se a na njemu je
temp 60 nastimana i uvijek se pale kad stoji TPumpa ali samo dogrijava
do 60

ispravki je bio i duzan sam jos slika koje imam u arhivi ali i njih cu
postati cim prije obecajem kad budem postavio slike onda cemo dalje
raspravljati, naravno ja sam ovdje dosta naucio od ljudi sa grupe i
spreman sam sve svoje spoznaje podjeliti

u kuci je radijatorsko grijanje i kuca ima termofasadu, o troskovima
je tesko govoriti jer zadnje dvije zime su blage ali mogu reci da je
ovaj sistem jeftiniji nego grijanje na ugalj kojeg imamo u rudnicima u
blizini kaloricne moci od 9-22 MJ/kg, cisce elegantnije i da ne
nabrajam bitno je da je jeftinije


najvisa temperatura najnize vanjske temperature zimi nije veca od 60
stepeni


koliko je kostao cijeli projekat opet tesko je reci , da napomenem da
sam sve sam vario malim aparatom butan kisik kucne izrade i njega su
slikati , naravno uz "srebrnu elektrodu", da sam placao majstore da mi
to sve spajaju skuplje bi bilo i ne bi se ipslatila samogradnja jer
sam i razvode grijanja sam letovao mekim lemom znaci home made
projekt, da napomenem da sam onu vanjsku jedinicu kupio za 50 eura u
kojoj sam dobio Copeland scroll kompresor i da napomenem ne bi mogao
imati tu temperaturu kondeznacije da koristim obicne vijcane
hermeticke koji bi davno riknuli u ovom rezimu eksploatacije


kao sto nike kaze carel kontroler i senzor temperature pt100 su
idealni za kontrolu jer histezeru mozes stimati po zelji a plocasti
izmjenjivaci sa 20-tak plata su idealni jer su mali i dobar
koeficijent iskoristenja imaju , e dobra ideja je i regulator brzine
vrtnje ventilatora jer njima mozes imati konstantnu temperaturu
kondezacaije,


naravno uvijek prednost fan coilu jer ozes imati niskotemperaturno
grijanje , a tu svoju podzemnu vodu bez unisenja dodatne energije
koristiti za hladnjenje , naravno samo provjeri minerale u toj vodi da
ne dodje do naslaga u izmjenjivacu i smanji prenos i prelaz toplote u
samom izmjenjivacu jer svoju vodu geotermalnu ne bi slao na fan coil
vec bi imao odvojen vodeni grug

eto ja sam za dalje polemike ali ideja za jeftin chiller uz akumulator
toplote sto veci to bolje je super i samogradnja otpada jer je ona tu
ne da se rijesi pitanje grijanja vec da se malo nauci kroz projekat
ali ne i da se trajno rijesi zagrijavanja kuce ili stambenog prostora
Jer ako je tako onda klima u svaku sobu i eto idealnog rjesenja za
zagrijavanje jer jedan radijator lipovica 690 20 clanaka je kao jedan
fan coil sa cijenom ili jedna jeftinija klima pa eto racunice
i***@tel.net.ba
2008-04-15 16:08:52 UTC
Permalink
Raw Message
Ok, hvala vam obojici na adgovorima.
Leptire bas bi bilo zanimljivo vidjeti te nove slike a posebno me
interesira aparat butan-kisik kućne izrade.
Pozdrav

.:KIZO:.
2008-04-10 05:40:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by leptir
Ja sam prije dvije godine ucestvovao u raspravi na ovu temu, i naravno
uz mnogo truda i pomoci ljudi ovdje ja sam jedan takav sistem napravo
kod kuce,
Ajde ak nije te¹ko, po¹alji par detelja i ako ti se da pisat i op¹irnije o
izradi i kori¹tenim elementima, el. shemu ili logiku....
Slièice su poŸeljne, na binse ili na mail...
--
Gramatiku sam davno uèijo...
Nike
2008-04-11 06:35:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
poz...
Postavio sam pitanje na samogradnji pa nema odgovora, a ove grupe se nisam
sjetio, sorry :-)
Razmišljam o samoizradi centralnog grijanja na principu toplinske crpke.
Dakle klasično postavljeno centralno grijanje, kombinirano radijatori/podno,
no mjesto kotla na klasične energente stavio bih toplinsku crpku.
U principu napravio bih protočni bojler od li-la 100l u koji bih ubacio
prepravljeni klasični jači klima uređaj kao jeftinu toplinsku crpku.
Sama izvedba mi se ne čini kompliciranom i u biti je ostvariva, no zanima me
jel ima tko kakve spoznaje o sličnim sistemima ?
Da naglasim, za sada se grijem sa jednim inventerom od 6kw i zadovoljava
potrebe uz povremeno dogrijavanje klasičnim uljnim radijatorom kod nižih
temperatura. Kuća je u Dalmaciji gdje su temperature rijetko ispod 0,
izolacija i stolarija je očajna no u planu je adaptacija (stiropor fasada +
plastična stolarija).
Za sada me grijanje iznosi (sveukupno struja) u
zimskom periodu oko 4500kn (756kn/m) za oko 120m2 (2 etaže)
Brijem da bih po završetku adaptacije dobio oko 30% manju potrošnju što mi
je prihvatljivo.
Kuća će imati 3 male etaže po 60m2.
Radijatore bih malo predimenzirao s obzirom da bi max temperatura koju mogu
dosegnuti bila oko 30°C.
Svaki savjet/kritika dobrodošao....
Prvo, u Dalmaciji podno grijanje je, po meni, promašaj, osim u kupatilu.
Razlog je u tome što je podno grijanje tromo a u Dalmaciji su razlike
između dnevne i nočne temperature i insolacije značajne kao i mogučnost da
jedan dan imaš vanjsku temperaturu od 18°C a drugi dan 4°C. Tim promjenama
se podno grijanje ne može adekvatno prilagoditi i najbolje ga je držati kao
pomočno grijanje i da pod nije hladan.
Radijatori, za cijelokupni kapacitet koji imaju kod 90/70 i 70/60 režima
pri temperaturama od max 50°C/45°C kod toplinske pumpe nemaju ni 30%
kapaciteta tako da od njih ne očekuj nešto značajno.
Uz ostanak podnog kao osnovnog grijanja koje ujedno služi kao neka vrsta
pasivnog grijanja trebao bi zamijeniti radijatore fan-coilima. Tako bi
dobio mogučnost regulacije temperature prostora u skladu s promjenama
vanjske temperature i dnevnim potrebama prostora i bolje grijanje nego
neadekvatnim (za nove temperature vode) radijatorima.
Nike
2008-04-11 07:45:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by .:KIZO:.
U principu napravio bih protočni bojler od li-la 100l u koji bih ubacio
prepravljeni klasični jači klima uređaj kao jeftinu toplinsku crpku.
Umjesto bojlera trebaš koristiti pufer. To je posuda slična bojleru ali u
sebi nema izmjenjivač več voda cirkulira u njega i iz njega u zasebnim
krugovima (jedan za toplinsku pumpu jedan za grijanje i svaki ima svoju
pumpu) a ti se krugovi miješaju u puferu. Onda još ugradiš el. grijače na
pufer za niske temperature vanjskog zraka.
Razlog zašto puffer je u tome što kad bi koristio bojler za toplu vodu imaš
još jedan izmjenjivač a to bi smanjilo temperaturu sistema za još najmanje
5°C.
Ovako sa puferom zagrijavaš sistem direktno preko kondezatora toplinske
pumpe.
Loading...